» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktuality z roku 2017

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2017

Na tejto podstránke nájdete aktuality z roku 2017. 

 • Betlehemci z Hriňovej

  Betlehemci z Hriňovej v DSS – Zvolen

  Dňa 27. decembra 2017 do nášho zariadenia zavítali betlehemci z Hriňovej. Traja pastieri, ktorí zvestovali narodenie malého Ježiška a Anjel, ktorý so sebou nosil boží stánom. V skupine betlehemcov nechýbala ani postava Kuba, ktorého niekde volajú aj „starý pes.“

 • Zvyky, tradície a obrady ...

  Predvianočná beseda v DSS – Zvolen

  Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. 

 • Mikuláš

  Mikulášske posedenie v DSS – Zvolen

  Mikulášska posiedka sa od roku 1995 v našom zariadení už stala tradíciou. Každoročne sa stretávame pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami a túžobne očakávame príchod Mikuláša a jeho pomocníkov anjela a čerta. Ani tento rok to nebolo inak. Dňa 05. decembra 2017 sme s našimi klientmi strávili príjemné, uvoľnené chvíle nielen v spoločnosti Mikuláša a jeho šiestich pomocníkov - troch anjelov a troch čertov, ktorí zavítali aj medzi ležiacich imobilných klientov priamo na izbu ale svojou prítomnosťou nás potešili aj študenti SZŠ zo Zvolena pod vedením zástupkyne riaditeľa Mgr. Jany Kopčanovej, ktorí nám svojim programom priniesli veľa radosti, dobrej nálady a vyčarili úsmev na tvári. 

 • SLAVONIC DUO

  Hudobné vystúpenie v DSS – Zvolen

  V utorok 28. novembra 2017 naši zdravotne postihnutí klienti strávili príjemné hudobné dopoludnie, v spoločnosti popredných umelcov slovenskej hudobnej scény Slavonic Duo. Hudobní pedagógovia, husľový virtuóz Mgr. Art. Andrej Baran a gitarista doc. Mgr. Art. Adam Marec, ArtD. zahrali skladby klasickej hudby.

 • Mesiac úcty k starším

  Október - mesiac úcty k starším

  Pri príležitosti „Októbra - mesiaca úcty k starším“ do nášho zariadenia zavítali deti zo Súkromnej materskej školy Montessori, zo Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis a zo 6. ZŠ zo Zvolena, aby si uctili našich seniorských klientov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. 

 • Lekárske tajomstvo

  Návšteva divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

  Dňa 13. októbra 2017 sme pre našich zdravotne postihnutých klientov pripravili kultúrny večer a navštívili sme s nimi nenáročné, príjemné a ľahko stráviteľné divadelné predstavenie s inteligentným situačným humor pod názvom „Lekárske tajomstvo.“

 • Minerálne pramene

  Beseda na tému „Minerálne pramene zvolenského regiónu“

  O minerálnych prameňoch, ich blahodarných účinkoch na ľudský organizmus a ich výskyte v okolí Zvolena, nám prišla v rámci biblioterapie dňa 09. októbra 2017 porozprávať pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena Mgr. Zuzana Macková, ktorá si pripravila veľmi pútavú a náučnú besedu spojenú aj s ochutnávkou sliačskych prameňov – Lenkey, Bystrica, Štefánik a staničného zvolenského medokýša. 

 • Výstava obrazov

  Výstava obrazov v DSS – Zvolen

  Výstava organizovaná v našom zariadení je už v poradí niekoľkou samostatnou autorskou prezentáciou výtvarnej tvorby p. Milana Hraška. Výstava predkladá autorov ucelený náhľad na našich klientov, ich bežné radosti a starosti života a na krásy prírody stredného Slovenska.

 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH

  Deň otvorených dverí

  Dňa 20.06.2017 v dopoludňajších hodinách v našom zariadení v stredisku DSS, M. R. Štefánika 51, Zvolen realizovala MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH z ORL ambulancie pre našich klientov a pre klientov z DSS – Symbia vo Zvolene „Deň otvorených dverí.“ Program bol zameraný na ucho, počutie, choroby uší, poruchy sluchu a aplikovanie načúvacieho prístroja.

 • 7[3].jpg

  Beseda o ľudových letných zvykoch, tradíciách a obradoch

  Leto patrí medzi jedno z ročných období, ktoré mnohí považujú za najkrajšie ročné obdobie. Je to vďaka jeho teplému počasiu, času dovoleniek a oddychu. Keďže nám už klope na dvere všetci ho túžobne očakávame. O lete a o jeho ľudových zvykoch, tradíciách a obradoch našich predkov nám prišla porozprávať pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena Mgr. Zuzana Macková. 

 • Zdravé bylinky

  Zdravé bylinky

  Tradícia využívania liečivých vlastností niektorých rastlín má svoje korene v najstarších známych civilizáciách, odkiaľ sa rozširovala a prenášala ďalej. Môžeme povedať, že tak vznikla fytoterapia, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov rozvinula v špičkovú lekársku metódu. Jej podstata je v liečbe chorôb prostredníctvom rastlín, ktoré sú podávané v rôznych podobách. Bylinky dokážu liečiť  takmer všetky choroby.

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Druhá májová nedeľa tradične náleží všetkým mamám. Je to špeciálny čas povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďaku za všetko, čo pre nás urobili.

  Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť!

 • Lesnícke dni

  Podujatie s environmentálnou tematikou – Lesnícke dni

  Vo Zvolene, ktorý je hlavným mestom slovenského lesníctva sa dňa 21. apríla 2017 na Námestí SNP slávnostne otvoril už 11. ročník Lesníckych dní, ktoré ponúkajú bohatý program podujatí určený pre širokú verejnosť, zameraný na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.  

 • Lesná pedagogika

  Lesná pedagogika v našom zariadení

  Dňa 07. marca 2017 do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb vo Zvolene zavítali certifikovaní lesní pedagógovia, ktorí si pre našich klientov pripravili rôznorodé edukačné aktivity lesnej pedagogiky, ako napr. výroba sviečok, skladanie puzzle, správne usporiadanie názvov stromov prostredníctvom drevených kociek, lúštenie krížoviek, a pod. Súčasťou aktivít bola aj ochutnávka pochutín lesných plodov - lekváru, medu a čaju a naši klienti mali určiť, z ktorých lesných plodov sú vyrobené. 

 • Výhercovia súťaže

  Druhé kolo vedomostnej súťaže "Milionár"

  Dňa 21. februára 2017 sa v našom Domove sociálnych služieb vo Zvolene konalo druhé kolo vedomostnej súťaže „Milionár“, na ktorej sa zúčastnilo 9 klientov rôznych vekových kalegórií, ktorí si medzi sebou ústnou formou zmerali svoje sily v odpovediach na otázky z rôznych oblastí života a preukázali tak svoje vedomosti.