» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Október - mesiac úcty k starším

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Október - mesiac úcty k starším

 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším
 • Mesiac úcty k starším
  Mesiac úcty k starším

Jesenný mesiac október je sprevádzaný babím letom a rannými hmlami a je mesiacom úcty k ľuďom, ktorí prežívajú „jeseň života“, je „Mesiacom úcty k starším“.

Pri tejto príležitosti do nášho zariadenia zavítali dňa 26. októbra 2017 deti zo Súkromnej materskej školy Montessori a zo Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis zo Zvolena a dňa 27. októbra 2017 deti zo 6. ZŠ zo Zvolena, aby si uctili našich seniorských klientov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.

Pripravili si pre nich hudobno-tanečný program – pásmo piesní, básní, cigánsky tanec, spev,  hru na hudobných nástrojoch – harmonika, basa, gitara, husle a doplnili ho ľudovým a hip - hopovým tancom  a ukážkami z bojového umenia – taekwondo a džudo.

Touto cestou ďakujeme SMŠ Montessoti, SZUŠ Quo vadis a 6. ZŠ zo Zvolena za prejavený záujem spríjemniť chvíle našim seniorským klientom prežívajúcich jeseň života. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave bohatého kultúrneho programu ale predovšetkým deťom, ktoré vlastnoručne zhotovenými darčekmi a svojou odvahou vystúpiť, potešili oko a pohladili dušu našim klientom. 

 

 

Autor článku, pridal dňa: 30. októbra 2017 – Mgr. Jana Hiczérová