» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Poradovník čakateľov

Zverejňovanie informácií » Poradovník čakateľov

Poradovník čakateľov o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení vedie od 1.3.2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a je zverejnený na internetovej stránke Úradu:

https://www.bbsk.sk/Občan/Sociálneslužby/InformáciaoporadovníkochvZSS.aspx

 V DSS naďalej poskytujeme občanom základné sociálne poradenstvo a poradíme aj pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.