» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Deň otvorených dverí

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Deň otvorených dverí

 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
  MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
 • Deň otvorených dverí
  Deň otvorených dverí
 • Deň otvorených dverí
  Deň otvorených dverí
 • Deň otvorených dverí
  Deň otvorených dverí
 • Deň otvorených dverí
  Deň otvorených dverí
 • Deň otvorených dverí
  Deň otvorených dverí

Dňa 20.06.2017 v dopoludňajších hodinách realizovala MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH z ORL ambulancie „Deň otvorených dverí“ pre klientov strediska DSS a DSS Symbia vo Zvolene.

Sluch je jeden z piatich zmyslov človeka a je najvýznamnejší pri komunikácii s inými ľuďmi. Predstavuje účinný a rýchly spôsob získavania informácii. Počúvaním trávime veľa času. Ucho je sluchovopolohový ústroj zachytávajúci zvuk.

Deň otvorených dverí prebiehal v našom zariadení v stredisku DSS, s programom zameraným na ucho, počutie, choroby uší, poruchy sluchu a aplikovanie načúvacieho prístroja.

Erudovaná prednáška MUDr. Ľudmily Lysinovej, MPH bola pre ľahšie pochopenie klientov doplňovaná príkladmi zo života, farebnými obrázkami, ale aj názornými ukážkami, o ktoré sa postarali  klienti DSS Symbia pod vedením sociálnej pracovníčky PaedDr. Bc. Márie Stykovej. Pomocou rytmov afrických bubnov a domorodých hudobných nástrojov, ktoré majú veľký tónový rozsah ukázali naši kamaráti z DSS Symbia aké môže mať zvuk rozpätie, kedy je ešte pre náš sluch prijateľný a kedy už nie.

Deň otvorených dverí v našom zariadení bol naplnený prednáškou a odbornými informáciami pre klientov zariadení, množstvom zážitkov a hlavne príjemnou atmosférou medzi susediacimi zariadeniami.

Autorka článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložila, dňa: 22. júna 2017 – Mgr. Jana Hiczérová