» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Druhé kolo vedomostnej súťaže "Milionár"

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Druhé kolo vedomostnej súťaže "Milionár"

  • Výhercovia súťaže
    Výhercovia súťaže
  • Naši súťažiaci
    Naši súťažiaci
  • Ceny pre výhercov
    Ceny pre výhercov

Dňa 21. februára 2017 sa v našom Domove sociálnych služieb vo Zvolene konalo druhé kolo vedomostnej súťaže „Milionár“, na ktorej sa zúčastnilo 9 klientov rôznych vekových kalegórií, ktorí si medzi sebou ústnou formou zmerali svoje sily v odpovediach na otázky z rôznych oblastí života a preukázali tak svoje vedomosti.

Klienti odpovedali na viac ako 150 otázok, ktoré pre nich pripravili vedúca strediska a sociálni pracovníci, ktorí zároveň dozerali na správnosť ich odpovedí.

Vo veľmi silnej konkurencii si súťažiaci odniesli lákavé a hodnotné ceny. Vedomostným „milionárom“ nášho Domova sociálnych služieb sa opäť stal p. Ján Krnáč, v jeho tesnom závese skončil na druhom mieste p. Ján Hrnčiar, tretie miesto získala p. Alena Vachovcová a na štvrtom mieste sa umiestnil p. Peter Horváth.

Výhercom srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu účasť našich klientov v tretom kole vedomostnej súťaže „Milionár.“

Vložila, dňa: 21. februára 2017 – Mgr. Jana Hiczérová