» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Život v DSS sa napriek koronavírusu nezastavil

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Život v DSS sa napriek koronavírusu nezastavil

Srdečne vítame všetkých našich priaznivcov našej webovej stránky a všetkých tých, ktorých zaujíma, ako počas týchto celosvetových koronavírusových opatrení prebieha život v našom Domove sociálnych služieb, na ulici M. R. Štefánika vo Zvolene.

Náš život sa nezastavil, ale každopádne sa spomalil, a to zatiaľ na neurčitý čas. V záujme nás všetkých sme sa museli vzdať nášho doterajšieho spôsobu života najmä s vonkajším svetom lebo zdravie a bezpečnosť nás všetkých, je na prvom mieste. Naše vzájomné stretnutia s našimi najbližšími nahradila oveľa viac moderná technológia, ktorá nám teraz poskytuje neuveriteľné výhody. Môžeme si navzájom telefonovať, posielať SMS správy, mail i fotografie a využívať všetky výhody, ktoré nám táto moderná doba ponúka. Môžeme sa aj vidieť, ale zatiaľ len cez sklo. No veľmi sa už tešíme na chvíle, keď sa budeme môcť znova osobne stretnúť, objať, podať si ruky a pobozkať sa. 

Napriek situácii, v ktorej sme sa ocitli, nie sme tu sami. Sú tu vždy pre nás všetci zamestnanci nášho Domov sociálnych služieb a vypomáhajú nám aj zamestnanci z Domova sociálnych služieb – Symbia. Všetci sa o nás starajú tak, aby nám po žiadnej stránke nič nechýbalo, aby nám zmysluplne vyplnili náš voľný čas a aby nám vytvorili, čo najväčšiu pohodu a postarali sa o naše fyzické i duševné zdravie. Veľkým potešením je pre nás ich povzbudivé slovo, útecha, vždy pozorné ucho, milý úsmev a samozrejme humor, ktorí nás vždy naladí a neopúšťa ani v týchto chvíľach. Všetci sme tu, ako jedna veľká rodina, ktorá drží spolu, podporuje sa a pomáha si.  

Sedem dní v týždni, dvadsaťštyri hodín sa o nás pravidelne starajú naše starostlivé sestričky a opatrovateľky pod vedeným našej hlavnej sestry, ktorá nám zabezpečí všetky potrebné lieky, zdravotnícke potreby a všetko, čo si náš zdravotný stav vyžaduje. Naďalej cvičíme a staráme sa aj o naše fyzické zdravie, za pomoci našej rehabilitačnej pracovníčky.

Vždy máme k dispozícii všetky naše doterajšie aktivity s našou sociálnou pracovníčkou a pracovníčkami z DSS - Symbia, ale zatiaľ len v malých skupinkách a za prísnych bezpečnostných opatrení. Aktivitám sa venujeme v spoločenských miestnostiach, ale i individuálne na svojich izbách. Naďalej robíme činnosti, ktoré nás veľmi bavia - čítame, kreslíme, tvoríme, vyrábame, trénujeme si pamäť, venujeme sa hudbe, spoločenským hrám, ručným prácam, písaniu slohových prác, tvoreniu vedomostných kvízov ale i básní, pozeraniu obľúbených programov, využívame počítač na kontakty s vonkajším okolím, ale i na zábavu a užívame si aj pobyt na čerstvom vzduchu v našej záhrade.  

Sociálni pracovníci nášho DSS v spolupráci s pracovníčkami z DSS – Symbia, sa nám každý týždeň postarajú aj o drobné nákupy našich obľúbených potravín, drogérie, časopisov i novín, a to prostredníctvom veľmi milej a ústretovej pani Daniely Jaďuďovej z Večierky Sekier. Touto cestou jej srdečne ďakujeme za jej veľkú ochotu, ústretovú komunikáciu a expresné služby.

Ďakujeme z celého srdca všetkým Vám, ktorí na nás myslíte a odkazujeme Vám, aby ste sa o nás nebáli a boli trpezliví tak, ako sme aj my. Veľmi sa tešíme na Vaše návštevy a na naše spoločné chvíle, ktoré veríme, že čoskoro prídu. Všetkých Vás pozdravujeme z nášho Domova sociálnych služieb a posielame Vám srdečné pozdravy, silné a vrúcne objatia a želáme Vám všetkým hlavne pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a pohody a nezabudnite na úsmev, ktorý poteší v každej chvíli.