» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Sasianka

Aktuality » Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Sasianka

  • skupina Sasianka
    skupina Sasianka
  • skupina Sasianka
    skupina Sasianka

Vo štvrtok dňa 10. mája 2018 zavítali do nášho zariadenia členky ženskej speváckej skupiny Sasianka  z obce Sása. Ženská spevácka skupina Sasianka  pôsobí pod vedením p. Ing. Mozolu. Protagonisky odspievali okrem iného aj také hity ako sú Sadla včielka a tiež veľmi populárny hit súčasnosti Sokoly.

Bolo vidieť úsmev na tvárach našich klientov a niektorí si veru spoločne s členkami speváckej skupiny aj zaspievali. Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok!

Autor:  PhDr. Tímea Laššáková PhD.

Vložila dňa: 03. júla 2018 – Mgr. Jana Hiczérová