» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktuality z roku 2018

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018

Na tejto podstránke nájdete aktuality z roku 2018. 

 • ZŠ - Dominika Savia

  Obdobie pred zlatou adventnou nedeľou

  V týždni pred zlatou adventnou nedeľou - 19.12.2018 prišli do nášho zariadenia žiaci ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen a pani učiteľka Ing. J. Kleinová so sviatočným programom. Vianočné koledy, pesničky, príbehy, vinše v podaní žiakov boli umocnené ich hrou na gitaru, husle, ale aj na ukulele („čarovný“ strunový nástroj pôvodom z Portugalska). Predvianočná atmosféra celého vystúpenia bola taká magická, že naši prijímatelia soc. služby si nahlas spievali spolu so žiakmi koledy a pesničky.  Magickou sa stala aj tým, že sa tohto programu  zúčastnili a užívali si ho aj niektorí rodinní príslušníci našich prijímateľov soc. služby. Na záver programu žiaci rozdali všetkým medovníkové tortičky, ktoré boli chutné ako od babičky.

 • Obhačkujme Zvolen

  Obhačkujme Zvolen

  V rámci voľnočasových aktivít v našom zariadení sme sa pripojili ako prvé zariadenie na Slovensku k celosvetovej aktivite, ktorú do nášho mesta priniesla pani Ing. I. Šidlová a za podpory pani primátorky Zvolena Ing. I. Balkovičovej, začala realizovať pod názvom – „Obhačkujme Zvolen“. Náš park pri stredisku DSS za začal pomaly premieňať na pestrofarebný malý les, z ktorého dýcha ľudská práca, srdce a radosť z krásnej výzdoby.

 • naši učinkujúci

  Predvianočná beseda a vystúpenie klientov DSS-Zvolen

  V mesiaci december nás čaká najkrajšie obdobie z celého roka a tým sú práve Vianoce. Postupným príchodom tohto najkrajšieho sviatku v roku nepochybne symbolizuje adventné obdobie, čas oddychu a príprav na samotné vianočné sviatky. K tomuto obdobiu sa viaže množstvo rôznych zvykov a tradícií. Možno povedať, že čo kraj, to iný zvyk a tradícia. Dňa 17. decembra 2018 sme si v tento krásny predvianočný čas spoločne zaspomínali na zvyky, tradície a obrady Vianoc a predvianočný čas.

 • IMG_20181206_135410.jpg

  Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v DSS

  Dňa 06. decembra 2018 sme s našimi klientmi strávili príjemné Mikulášske popoludnie v spoločnosti študentov SZŠ zo Zvolena, ktorí si pre nás pripravili krásny program pod vedením zástupkyne riaditeľa Mgr. Jany Kopčanovej. Do programu sa zapojili aj naši klienti, ktorí zarecitovali mikulášske básne, ktorými uviedli príchod Mikuláša, čerta a anjela s mikulášskou nádielkou. 

 • IMG_20181130_104549.JPG

  Oslava životného jubilea 90-tich rokov našej klientky

  Dňa 30. novembra 2018 sa naša klientka pani Etelca Konkolyová dožila krásneho životného jubilea 90-tych narodenín, ktoré oslávila nielen v kruhu svojej najbližšej rodiny ale aj s klientmi a zamestnancami strediska DSS vo Zvolene. Svojou prítomnosťou nás poctil aj zástupca primátora mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík a pani riaditeľka DDaDSS Zvolen - Záhonok PhDr. Mária Machayová. 

 • Spev našich klientov

  Mesiac október „Úcta k starším“

  Jesenný mesiac október, v ktorom sa momentálne nachádzame je poeticky krásny, pretože príroda hrá očarujúcimi farbami. V mesiaci október si pripomíname jednu z najvzácnejších cností zrodenej v duši človeka a tou je práve úcta k starším. Jedna ľudová múdrosť hovorí – „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 • 1.miesto-p.Hrnčiar

  DSS vo Zvolene má opäť svojho vedomostného „Milionára“

  V Domove sociálnych služieb vo Zvolene sa dňa 16. októbra 2018 konal už 4. ročník vedomostnej súťaže „Milionár“, na ktorej si zasúťažilo jedenásť klientov. Súťažiaci odpovedali na viac ako dvesto otázok z rôznych oblastí života. Všetci súťažiaci klienti boli aktívni a svojimi odpoveďami ukázali svoju bystrosť, pohotovosť a doterajšie vedomosti. 

 • PhDr. Dovalovská a klienti DSS

  Prednáška – „Cestovanie v staršom veku“

  Dňa 20. septembra 2018 medzi našich klientov dobrovoľne zavítala bývalá p. učiteľka zo zvolenského gymnázia PhDr. Zuzana Dovalovská, ktorá aj napriek svojmu pokročilému veku veľmi rada cestuje do rôznych častí sveta a spoznáva kultúru aj iných národov.

 • Vígľašský zámok

  Výlet na Vígľašský zámok a Masarykov dvor

  Dňa 18. septembra 2018 sme si z našimi zdravotne postihnutými klientmi urobili jednodňový výlet na Vígľašský zámok, ktorí si všetci pamätáme len ako rozpadnutú ruinu. Všetci sme boli očarení tým, do akej podoby ho dali dnešní majitelia. 

 • Štvorlístok

  Vystúpenie „Detského speváckeho zboru Štvorlístok“

  Nie je nič krajšie, ako začať deň príjemnou hudbou, ktorá nás hneď od rána naštartuje a spríjemní nám celý deň. Aj Dalajlámov recept na šťastný život znie: „To, ako odštartujeme ráno, má vplyv na celý náš deň“.

 • Beseda - Vznik ČSR

  Beseda "28. október 1918 vznik Československej republiky"

  V tomto roku 2018 oslavujeme 100. výročie od vzniku Československej republiky, kedy sa náš národ stal slobodným, vďaka odhodlaniu a snahe významných osobností M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, ktorí vybojovali pre svoj národ slobodu a demokraciu a navždy zmenili postavenie a kultúru národa.

 • vystúpenie ŠZŠ

  Vystúpenie žiakov Špeciálnej ZŠ vo Zvolene

  Druhú májovú nedeľu si už tradične pripomíname krásny sviatok Deň matiek. Aj u nás v DSS vo Zvolene sme si uctili klientky nežného pohlavia. V pondelok dňa 28. mája zavítali do zariadenia DSS žiaci Špeciálnej základnej školy vo Zvolene s kultúrnym programom, ktorý bol venovaný všetkým mamám, starým mamám a prastarým mamám. Žiaci Špeciálnej základnej školy sa predstavili s pekným programom.

 • Pingpongový turnaj

  Pingpongový turnaj klientov DSS vo Zvolene

  V utorkové predpoludnie dňa 22. mája 2018  sa v našom zariadení uskutočnil pingpongový turnaj. Klienti si zmerali svoje zručnosti a dokázali, že ani hendikep nie je prekážkou pre pohyb a šport.  Víťazom sa stal klient nášho zariadenia p. Ján Krajinčák, na druhom mieste skončil p. Miroslav Gašpar a na treťom mieste skončila klientka sl. Marcela Ondrigová. Pre víťaza bola pripravená zaujímavá výhra ...

 • Divadlo - dennik Anny Frankovej.jpg

  Návšteva Divadla JGT vo Zvolene

  Dňa 17. mája 2018 si klienti Domova sociálnych služieb vo Zvolene spestrili dopoludnie návštevou Divadla JGT vo Zvolene, ktoré je  orientované na širokú vrstvu publika a v bohatej programovej skladbe sú diela klasických dramatických autorov, divadelné hry, komédie. Diváci každej vekovej kategórie majú možnosť bohatého kultúrneho vyžitia.    

 • skupina Sasianka

  Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Sasianka

  Vo štvrtok dňa 10. mája 2018 zavítali do nášho zariadenia členky ženskej speváckej skupiny Sasianka  z obce Sása. Ženská spevácka skupina Sasianka  pôsobí pod vedením p. Ing. Mozolu. Protagonisky odspievali okrem iného aj také hity ako sú Sadla včielka a tiež veľmi populárny hit súčasnosti Sokoly. Bolo vidieť úsmev na tvárach našich klientov a niektorí si veru spoločne s členkami speváckej skupiny aj zaspievali. Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok!

 • Žolíková súťaž

  Klienti si v zariadení zasúťažili v kartovej hre žolík

  V stredu 2.mája 2018  sa v našom zariadení uskutočnil turnaj v kartovej hre žolík. Hralo sa na body a pre víťaza bola pripravená zaujímavá výhra... Víťazom sa stal klient nášho zariadenia p. Peter Horváth, na druhom mieste sa umiestnil p. Igor Jarábek a na treťom mieste skončil p. Ján Dolinský. Víťazom blahoželáme...

 • súbor Romane Jilo

  Vystúpenie rómskeho folklórneho súboru Romane Jilo

  Rómsky folklórny súbor Romane Jilo vznikol dňa 1. apríla 2015 spolu s komunitným centrom. O nácvik spevu v súbore sa stará zamestnanec mesta Zvolen Komunitného centra Romano Jilo Miroslav Kačica. 

 • Zaujímavosti o knihách

  Prednáška na tému "Zaujímavosti o knihách"

  V pondelok 23.apríla 2018  navštívila naše zariadenie Mgr. Macková z Krajskej knižnice vo Zvolene, ktorá sa predstavila našim klientom Domova sociálnych služieb vo Zvolene s prednáškou na tému „Zaujímavosti o knihách“. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a za veľmi zaujímavú, obohacujúcu a zároveň podnetnú besedu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!

 • Milionár

  3. ročník vedomostnej súťaže "Milionár"

  Klienti Domova sociálnych služieb vo Zvolene si dňa 17. apríla 2018 zmerali svoje „sily“ vo vedomostnej súťaži „Milionár“. Do súťaže sa prihlásilo sedem súťažiacich, ktorí odpovedali na otázky z rôznych oblastí života. Hovorí sa, že otázky sa nedelia na ľahké a ťažké, ale sú len otázky na ktoré vieme odpoveď a tie, na ktoré odpoveď nevieme.

 • Čarovný hrniec

  Divadlo Portál z Prešova opäť v Domove sociálnych služieb

  Dňa 27.02.2018 do nášho zariadenia opäť zavítali profesionálni herci z divadla Portál z Prešova, ktorí nám svojim skvelým hereckým výkonom predviedli divadelné predstavenie pod názvom „Čarovný hrniec.“ Predstavenie bolo súborom známych rozprávok, ktoré sú súčasťou ľudovej slovesnosti, ako napr. Červená čiapočka, Snehulienka a sedem trpazlíkov, Janko a Marienka. Farebné kostýmy, chytľavá hudba, krásne spevácke výkony a odohrané rozprávky v muzikálovom prevedení upútali pozornosť nielen našich mladších ale aj starších klientov.