» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Vianočná nádielka v DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Vianočná nádielka v DSS

  • Vianočná nádielka
    Vianočná nádielka

Prežiť vianočné sviatky v pokoji, radosti, láske a svornosti je túžbou každého z nás. Vianoce patria medzi najkrajšie sviatky v roku a sú výnimočnou udalosťou hlavne pre ľudí, ktorí sú odkázaní na zariadenia sociálnych služieb a to obzvlášť tento rok.

V našom Domove sociálnych služieb, na ulici M. R. Štefánika 51 vo Zvolene sa nielen počas vianočných sviatkov, ale aj v priebehu roka snažíme všetky naše stretnutia vyšperkovať v rodinnom prostredí a vytvárať priateľskú harmonickú atmosféru. Mimoriadnu pozornosť však venujeme vianočným sviatkom. Bežné dni sa zmenia na sviatočné vianočnou výzdobou, ktorá je u nás už od začiatku decembra, z rádia znejú vianočné koledy a piesne, klienti pripravujú balíčky pre svojich najbližších a nacvičujú vianočný program.

Život nie je o tom, koľko si z neho vezmeme, ale o tom, koľko do neho dáme. Preto by sme si mali uvedomiť, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Koľko lásky si vieme vzájomne odovzdať, sme sa presvedčili aj tento rok, kedy pre všetkých našich zdravotne postihnutých klientov bola pripravená vianočná nádielka, o ktorú sa postarali anonymní darcovia a koordinátorka krásneho projektu s názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Ing. Denisa Lysinová v spolupráci s JUDr. Evou Horniakovou. Vianočné darčeky našim klientom nemohli odovzdať osobne, preto dňa 22. decembra 2020 im ich odovzdali zamestnanci zariadenia - pani vedúca PhDr. Tímea Laššáková, PhD. a sociálni pracovníci Mgr. Peter Dúbravský a Mgr. Jana Hiczérová.

Na spestrenie vianočnej nádielky nám klient p. Kristián Šimčík zaspieval pieseň „Najkrajšie Vianoce“ a zarecitoval báseň „Zvončeky.“ Klientka p. Marcela Ondrigová a Bc. Miroslava Galková  nám zarecitovali vianočné vinše. Spoločne zaspievali vianočnú koledu „Tichá noc, svätá noc.“ Odznela aj vlastná tvorba od našich poetických klientov p. Matúša Priadku a Bc. Miroslavy Galkovej pod názvom „Vianočné prianie.“ Klienti si vyslúžili intenzívny aplauz, z čoho mali obrovskú radosť.

Vianočná nádielka bola bohatá nielen na rozmanité darčekové krabice, ale aj voňajúcou ľudskou súdržnosťou, vzájomnou blízkosťou a otvorenými srdcami.

Touto cestou srdečne ďakujeme Ing. Denise Lysinovej, JUDr. Eve Horniakovej a anonymným darcom, ktorí si spomenuli na našich klientov, obdarovali ich vianočnými darčekmi, čím im vniesli do ich života vianočnú poéziu a pomohli im tak objaviť kúzlo Vianoc aj v zariadení sociálnych služieb.

Autor článku, pridal dňa: 22. decembra 2020 – Mgr. Jana Hiczérová