» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Tvorivá činnosť našich klientov

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Tvorivá činnosť našich klientov

 • drevené srdiečka
  drevené srdiečka
 • drevené srdiečka
  drevené srdiečka
 • vianočné pohľadnice
  vianočné pohľadnice
 • vianočné pohľadnice
  vianočné pohľadnice
 • vianočné stromčeky
  vianočné stromčeky
 • drevená tabuľa
  drevená tabuľa
 • drevené karty
  drevené karty
 • krabica na karty
  krabica na karty

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človek v každom veku, ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach, v ktorých uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľnosti a slobody, kedy človek môže mimo svojich povinností vykonávať činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov a prostredníctvom, ktorých sa môže vyjadriť a realizovať.

Naši klienti v tvorivej dielni vyhotovili krásne drevené výrobky – srdiečka k príležitosti 25. výročia vzniku nášho zariadenia DSS, vianočné pohľadnice, vianočné stromčeky na stoly do jedálne, tabuľu na terapeutickú miestnosť a drevené žolíkové karty, ako kompenzačnú pomôcku pre klientov po CMP.

Zaktivizovať klientov prostredníctvom tvorivej činnosti znamená vytvárať pre nich podmienky na ich sebarealizáciu, sebavyjadrenie, rehabilitovanie zručností v tvorivej dielni, ktorá pomáha pri obnove, či rozvoji jemnej a hrubej motoriky, pri nácviku pracovnej činnosti, pri prejavovaní kreativity, predstavivosti, tvorivosti, pri osvojovaní si nových zručností, čo prispieva k zvýšeniu ich sebavedomia a tým aj kvalite života, k predĺženiu ich samostatnosti a nezávislosti na pomoci iných, má im pomôcť vyplniť voľne plynúce dni záujmovou a plnohodnotnou činnosťou a vzbudiť i nich pocit vlastnej užitočnosti.

Klienti plánujú, uvažujú a kooperujú, čo ich vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom aj na udržanie ich kognitívnych funkcií. Aktivity pre nich vytvárajú príležitosť k aktívnemu, efektívnemu a kvalitnému životu v našom zariadení.

Autor článku, pridal dňa: 31. augusta 2020 – Mgr. Jana Hiczérová