» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Obhačkujme Zvolen

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Obhačkujme Zvolen

 • Obhačkujme Zvolen
  Obhačkujme Zvolen
 • Obhačkujme Zvolen
  Obhačkujme Zvolen
 • Obhačkujme Zvolen
  Obhačkujme Zvolen
 • Obhačkujme Zvolen
  Obhačkujme Zvolen

Myslíme si, že pre prijímateľov sociálnych služieb v stredisku Domov sociálnych služieb vo Zvolene je trávenie a efektívne využitie voľného času veľkou prioritou. Voľnočasové aktivity patria k dôležitým ľudským činnostiam, majú svoju významnú hodnotu, široký priestor pre realizáciu záujmov každého jednotlivca. Môžu sa v priebehu života rôzne meniť – od niektorých aktivít ľudia už upúšťajú a niektoré aktivity nachádzajú úplne nové.  Ich spoločným základom je, že prispievajú ku kvalite dobrého duševného zdravia, posilňujú a trénujú pamäť alebo pohybom upevňujú, udržiavajú fyzickú kondíciu. Sú priestorom pre rozvoj jedinečnosti každého človeka a pomáhajú prijímateľom sociálnej služby pri socializácii, budovaní medziľudských vzťahov, odbúravaní samoty, stereotypu, osamelosti či apatie. Stredisko Domov sociálnych služieb poskytuje širokú škálu voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb.

V rámci voľnočasových aktivít v našom zariadení sme sa pripojili ako prvé zariadenie na Slovensku k celosvetovej aktivite, ktorú do nášho mesta priniesla pani Ing. I. Šidlová a za podpory pani primátorky Zvolena Ing. I. Balkovičovej, začala realizovať pod názvom – „Obhačkujme Zvolen“. Náš park pri stredisku DSS za začal pomaly premieňať na pestrofarebný malý les, z ktorého dýcha ľudská práca, srdce a radosť z krásnej výzdoby.

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová – sociálna pracovníčka

Vložil, dňa: 19. decembra 2018 – Mgr. Jana Hiczérová