» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Vyšívané vianočné pozdravy našich klientov

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Vyšívané vianočné pozdravy našich klientov

Na dvere nám klopú Vianoce, najkrajšie obdobie v roku, na ktoré sa teší každý z nás. Je to tradičný čas lásky, pokoja, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Do našich domovov vchádzajú čisté podoby úprimnosti ľudských citov – prívetivosť, láskavosť, úcta, potešenie, uvedomujeme si vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť a vľúdnosť.

Obdobie vianočných sviatkov sa obvykle spája so stretávaním sa rodiny a utužovaním spoločných vzťahov. Tešiť sa z každej chvíle prežitej spoločne v láske a v pokoji, vyčarovať úsmev na tvári tým, ktorých ľúbime a obdarovať ich milým darčekom.

Nie všetci naši klienti majú túto možnosť, a preto sa im snažíme vytvoriť príjemné prostredie, čo najviac sa približujúce realite skutočného domova.   

Naši klienti sa na Vianoce aj napriek tomu tešia a starostlivo sa na nich pripravujú. V rámci pracovnej terapie sa venujú činnostiam, ktoré ich bavia a napĺňajú. S láskou a nadšením vyhotovujú rôzne vianočné dekorácie na skrášlenie interiéru zariadenia a darčeky pre svojich blízkych a priateľov, v ktorých zanechajú kúsok seba.

Všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, želáme šťastné a pokojné vianočné sviatky. Prežite ich spoločne v radosti a hojnosti. Vážte si, že môžete spoločne tráviť a tešiť sa z týchto krásnych čarovných chvíľ Vianoc.

V novom roku Vám prajeme, aby sa Vám splnili aj tie najtajnejšie priania, veľa elánu a načerpanie síl a energie pri zvládaní prekážok, ktoré nás vedú k dosiahnutiu našich cieľov. Prajeme Vám veľa tolerancie a lásky k blízkym vášmu srdcu a aby ste v tú správnu chvíľu zanechali balíček milých a prívetivých slov, láskavý úsmev a úprimný pohľad čo zahreje srdiečko.

Vložila, dňa: 16. decembra 2016 – Mgr. Jana Hiczérová