» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Výrobky zo slaného cesta a keramickej hliny

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Výrobky zo slaného cesta a keramickej hliny

  • Výrobky zo slaného cesta
    Výrobky zo slaného cesta

Výrobky zo slaného cesta a keramickej hliny vyrobené našimi zdravotne postihnutými klientmi

Vložila, dňa: 15. októbra 2013 – Mgr. Jana Hiczérová