» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Tvorenie v septembri

AKTUALITY » Tvorenie v septembri

 • Vypaľovanie do dreva 1
  Vypaľovanie do dreva 1
 • Vypaľovanie do dreva 2
  Vypaľovanie do dreva 2
 • Vypaľovanie do dreva 3
  Vypaľovanie do dreva 3
 • Hotové obrázky
  Hotové obrázky
 • Ergoterapia v Symbii
  Ergoterapia v Symbii
 • Spoločné kreslenie
  Spoločné kreslenie
 • Prípravy na jesennú výzdobu
  Prípravy na jesennú výzdobu

V septembri sme sa s našimi klientmi zúčastnili tvorivých dielní, ktoré organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Tvorivé dielne boli zamerané na vypaľovanie do dreva. Klienti si vypálili do dreva vkusné obrázky, ktoré si predtým sami nakreslili. Ich šikovnosť ocenili aj lektorky, ktoré nás tvorivou dielňou sprevádzali.

V rámci ergoterapie zameranej na prácu s hlinou, ktorej sa naši klienti majú možnosť zúčastňovať v DSS Symbia, začali vytvárať dekorácie s vianočnou tematikou. Táto práca im prináša potešenie a možnosť tvoriť krásu.

V DSS majú naši obyvatelia možnosť pravidelne sa zúčastňovať na kreslení a tvorbe dekorácií. V tomto mesiaci sú samozrejme už zamerané na tému "jeseň".

Autori článkov: Mgr. Ivan Škriniar, Mgr. Eva Žaťková, sociálni pracovníci

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 30.septembra 2022