» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Stretnutie p. Anny Farbiakovej s našimi klientmi

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Stretnutie p. Anny Farbiakovej s našimi klientmi

Dňa 24. októbra 2013 sme znovu medzi nami v našom stredisku Domov sociálnych služieb vo Zvolene privítali pani Annu Farbiakovú - pracovníčku z Krajskej Knižnice vo Zvolene, ktorá si pre našich klientov pripravila veľmi príjemný a pútavý scenár na aktuálnu tému "Jeseň" a "Október - mesiac úcty k starším", alebo "Umenie starnúť farebne". Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza aj staroba a to pomaly a nenápadne a nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Život však treba prežiť aktívne a produktívne a to bez ohľadu na vek, pretože staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity.
Zaujímavá rozprava pani Farbiakovej o starobe, ako takej a o úcte k starším ľuďom priviedla aj ostatných klientov k tomu, aby sa zapojili do rozhovoru. Spoločne viedli dialóg o úcte k starším teraz a v minulosti. Pani Farbiaková nás zaujala aj básňami a citátmi k starobe, krátkymi úryvkami vo forme audiotextových nahrávok a predstavila nám významnú osobnosť Karola Antona Medveckého. Spoločne sme si zaspomínali aj na pranostiky jesenného obdobia a popozerali sme si zaujímavé knižné publikácie, ktoré nám priniesla na ukážku. Na záver sme si vypočuli humorné slovo "Dežo, neblázni", ktoré nás príjemne pobavilo.
Z príjemného stretnutia a atmosféry, ktorá bola vytvorená v spoločenskej miestnosti sa nám nechcelo odísť, ale náš čas vypršal a tak sme sa s p. Farbiakovou rozlúčili a poďakovali sme jej, že si na nás našla čas aj pri tom návale pracovných povinností. Klienti jej na pamiatku darovali aj malé prezenty vo forme látkových zápisníkov, ktoré vytvorili na ergoterapii pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Jany Hiczérovej.
Touto cestou sa chceme poďakovať aj pani riaditeľke Krajskej knižnice vo Zvolene Ing. Milote Torňošovej a vedúcej útvaru knižnično-informačných služieb Mgr. Zlatici Brodnianskej za ústretovosť a dlhoročnú spoluprácu.

Vložila autorka článku, dňa: 25. októbra 2013 – Mgr. Jana Hiczérová - sociálna pracovníčka