» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Športové hry v DSS

AKTUALITY » Športové hry v DSS

 • výhercovia
  výhercovia
 • 1. miesto
  1. miesto
 • nevidiaca klientka
  nevidiaca klientka
 • nevidiaci klient
  nevidiaci klient
 • ceny pre výhercov
  ceny pre výhercov
 • súťažiaci
  súťažiaci

Na dnešný krásny slnečný deň sme pre našich zdravotne postihnutých klientov pripravili bohatý program plný atraktívnych a zábavných športových disciplín. Zorganizovali sme pre nich športové hry, ktoré prebiehali v areály zariadenia.

Na športové preteky sa prihlásilo 19 klientov. Klienti mali možnosť porovnať si svoje športové výkony v disciplínach, ako napríklad šípky na terč, hod loptičkou do koša, hod kockou, kolky, hod loptičkou do bránky, tenis, hádzanie a chytanie loptičky. Súťažiaci sa navzájom povzbudzovali a mali veľkú podporu aj obecenstva, ktorí im fandili a tlieskali.

Víťazom športových hier sa stal pán Miroslav Ninaj, druhé miesto získal pán Ján Krajinčák, tretie miesto obsadil pán Marian Kováč a štvrtým výhercom sa stal pán Matúš Priadka.

Napokon zvíťazili všetci súťažiaci klienti lebo „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, zabaviť sa, zlepšiť si kondičku, zažiť pocit spolupatričnosti a zadosťučinenia pri športovom úspechu.

Ceny našim výhercom a súťažiacim odovzdala naša pani vedúca PhDr. Tímea Laššáková, PhD. Sladkú odmenu pre klientov na športový deň daroval otec našej klientky pán Jaroslav Víglaský, ktorému srdečne ďakujeme. 

Spoločne sme strávili nezabudnuteľné chvíle na čerstvom vzduchu, ktoré boli plné športu, zábavy, hudby, radosti a smiechu.

Autor článku, pridal dňa: 12. augusta 2021 – Mgr. Jana Hiczérová