» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Marec mesiac knihy

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Marec mesiac knihy

 • Marec mesiac knihy
  Marec mesiac knihy
 • Marec mesiac knihy
  Marec mesiac knihy
 • Marec mesiac knihy
  Marec mesiac knihy
 • Marec mesiac knihy
  Marec mesiac knihy

Veľkonočné sviatky – Veľká noc patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktoré pod vplyvom kresťanstva získali náboženský charakter a sú zasvätené pamiatke umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista. Termín Veľkej noci sa každoročne mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci.Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst, počas ktorého a pre veriacich začína čas striedmosti. V tomto období sa veriaci často pôstia tým, že nekonzumujú mäso, ťažké a mastné jedlá, mnohí sa zriekajú alkoholu a cigariet a ušetrené peniaze často venujú na charitatívne účely. Pôstne obdobie je čas tichého duchovného sústredenia, spovedí a oddelenie sa od lákadiel svätského života. Mnohé ženy (hlavne na vidieku) nosia v tomto období tmavé oblečenie. Súčasťou štyridsaťdňového pôstu je šesť nedieľ, poslednou je Kvetná nedeľa, ktorá otvára najdôležitejší cirkevný týždeň v roku nazývaný aj ako Veľký, Svätý, Pašiový alebo Tichý týždeň. Na Kvetnú nedeľu sa v kostoloch svätili bahniatka, ktoré ľudia dávali do zeme na ochranu pred krupobitím a doma ich dávali za obrazy, aby chránili domy pred hromom. Po Kvetnej nedeli nasleduje – Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Veľkonočná nedeľa sa slávi pokojne a dôstojne, počas ktorej sa po prvý raz od Zeleného štvrtka rozoznejú zvony a pripomenú veriacim, že Kristus vstal z mŕtvych. Tento deň je sviatok Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veľkonočný pondelok je už tradičný veselý, s návštevami, šibačkou a oblievačkou, počas ktorého si ľudia vynahradzujú predchádzajúcie dlhé pôstne obdobie.O tomto predveľkonočnom a veľkonočnom období nám prišla 26. marca 2013 porozprávať pracovníčka Krajskej knižnice vo Zvolene p. Anna Farbiaková, ktorá hneď v úvode navodila príjemnú atmosféru tým, že našim klientom pustila veľkonočné koledy, ktoré si poniektorí klienti aj zaspievali. Klienti mali k nahliadnutiu pripravené knižné publikácie k danej téme a okrem prednášky a príjemnej hudby, mala pre našich klientov p. Anna Farbiaková pripravené aj hovorené slovo z knižnej publikácie, púšťala im rozprávky a celú atmosféru im spríjemňovalo malé občerstvenie a voňavý bylinkový čaj. Prednáška na danú tému našich klientov veľmi zaujala, pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do rozhovoru. Spoločne sme si pospomínali na zvyky a tradície veľkonočných sviatkov, ktoré naďalej tradujú hlavne na vidieku a viedli sme o tom dlhú diskusiu. Na záver klienti odovzdali p. Anne Farbiakové malé pozornosti, ktoré vyrobili na ergoterapii pod vedením sociálnej pracovníčky Bc. Jany Hiczérovej - veľkonočný pozdrav a ozdobný obal na knihu.Klienti sa už teraz tešia na naše ďalšie spoločné stretnutie a nato čo si pre nich spoločne znovu pripravíme.

Autor: Bc. Jana Hiczérová, vložila, dňa: 03. apríla 2013