» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Informácie k návštevám

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19 » Informácie k návštevám

Odporúčané návštevné hodiny sú:

Po - Ne od 8:00 do 18:00 hod

 

Maximálna doba návštevy klientov v paliatívnej starostlivosti na izbách je 30 minút.

Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb s účinnosťou od 27.4.2022 upozorňujeme návštevníkov, aby pri vstupe do zariadenia mali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a počas návštevy dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia DD a DSS Záhonok.

 

 

V prípade výskytu ochorenia SARS-CoV-2 v zariadení sa bude postupovať podľa Usmernenia k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 s účinnosťou od 27.4.2022

 

 

Pre bližšie informácie ohľadom návštev prosím kontaktujte sociálnych pracovníkov.