» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda "Prevencia sa nás týka"

AKTUALITY » Beseda "Prevencia sa nás týka"

Dňa 15.11.2022 sa v našom DSS uskutočnila beseda s preventistom Mestskej polície Zvolen - pánom Michalíkom. Našim klientom vysvetlil, ako predchádzať rôznym sociálno-patologickým javom, ktorých obeťou sú nielen seniori, ale aj zdravotne znevýhodnení občania.

Autor článku: Mgr. Ivan Škriniar

Pridal, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 22.11.2022