» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

ÚVOD

O NÁS » ÚVOD

  • ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika 3385/51
    ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika 3385/51

Vitajte na našej webovej stránke

 

Od 1. 1.2024 sa naše zariadenie volá

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁHONOK

ÚSEK M.R.ŠTEFÁNIKA 3385/51 ZVOLEN

 

„Tie najlepšie a najkrajšie veci v živote

sa nedajú vidieť ani chytiť.

Musia sa precítiť srdcom.“ 

                                        H. Kellerová