» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Výtvarné jesenné práce našich klientov

AKTUALITY » Výtvarné jesenné práce našich klientov

Jesenná príroda už hrá pestrofarebnými tónmi, vidieť už aj úžasné farebné premeny stromov a rastlín.

Cieľom dnešnej aktivity bola práca s farbami, rozpoznávanie farieb, vnímanie svojho okolia, poznávanie prírody v jesennom období a rozlišovanie jeho základných znakov. Klienti sa venovali omaľovávaniu antistresových omaľovánok pre dospelých s jesennou tematikou na navodenie psychickej pohody, odbúranie stresu a napätia. 

Aktivita bola zameraná na rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivých schopností a kreatívneho vyjadrenia samotného klienta. Klienti počas aktivity rozvíjali aj kooperáciu a skupinové myslenie. Výsledkom ich práce sú krásne originálne jesenné obrázky.

Autor článku, vložil dňa: 27. septembra 2021 – Mgr. Jana Hiczérová