» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie so psíkom

AKTUALITY » Vystúpenie so psíkom

     22. jún 2023 sme v DSS mali na návšteve psíka Lokiho s jeho majiteľkou a zároveň trénerkou Jarkou. Spoločne nám ukázali, čo všetko tento krásny psík dokáže a do mnohých častí programu zapojili aj našich obyvateľov. Mohli si vyskúšať kŕmenie, hladenie, boli asistentmi pri hľadaní voňavej fľaštičky, pomocníkmi pri odovzdávaní hračky... Toto vystúpenie nám prinieslo silné emocionálne zážitky. Ďakujeme.