» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie ROMANO JILO opäť v DSS-Zvolen

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Vystúpenie ROMANO JILO opäť v DSS-Zvolen

 • ROMANO JILO
  ROMANO JILO
 • ROMANO JILO
  ROMANO JILO
 • ROMANO JILO
  ROMANO JILO
 • ROMANO JILO
  ROMANO JILO

Dňa 28. marca 2019 v odpoludňajších hodinách opäť do nášho zariadenia Domov sociálnych služieb vo Zvolene zavítal zvolenský spevácky a tanečný súbor z komunitného centra ROMANO JILO, čo v preklade znamená „Rómske srdce.“

Talentované rómske deti pod vedením pracovníkov komunitného centra Mgr. Miroslava Kováča a Petra Kačicu odkryli kus svojho srdca v podobe spevu. Našim prijímateľom sociálnej služby zaspievali rómske balady o živote a láske, ktoré všetkých prítomných chytili za srdce lebo ich piesne boli plné emócií a citu. Spev rómskych detí vychádzal z hĺbky ich srdca a duše.

Touto cestou ďakujeme za spoluprácu garantovi komunitného centra Mgr. Romanovi Országhovi, pracovníkom KC Mgr. Miroslavovi Kováčovi, Petrovi Kačicovi  a deťom za krásne vystúpenie, ktoré bolo pre našich prijímateľov sociálnej služby príjemným spestrením.

Autor článku, vložil dňa: 29. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová