» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie detského folklórneho súboru Vretienko

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Vystúpenie detského folklórneho súboru Vretienko

  • DFS Vretienko
    DFS Vretienko

Dňa 11. júna 2019 do nášho zariadenia Domov sociálnych služieb vo Zvolene, zavítal detský folklórny súbor Vretienko zo ZŠ Námestie mládeže Zvolen, ktorý svojim programom spestril dopoludnie a rozjasnil tváre našim zdravotne postihnutým prijímateľom sociálnej služby.

Folklórne tance, ktoré sprevádzali každodenný život našich predkov boli prostriedkom na vzájomné stretávanie sa a spoznávanie. Aj v súčasnosti sa zachovali rôzne formy ľudových folklórnych tancov, cez ktoré sa opäť vraciame k ich múdrosti a zvykom nášho národa. Talentované deti z folklórneho súboru Vretienko sa nám predstavil pásmom folklórnych tancov, ktoré boli sprevádzané hrou na harmonike. Ľudovými tancami a jasom v očiach vniesli do nášho zariadenia a našich sŕdc radosť a život.

Autor článku, pridal dňa: 12. júna 2019 – Mgr. Jana Hiczérová