» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie detí z MŠ

AKTUALITY » Vystúpenie detí z MŠ

Utorkové ráno nám osviežili detičky z MŠ "Centrum" svojim tanečným vystúpením. Ďakujeme deťom aj pedagogičkám, ktoré program s nimi nacvičili, že vniesli do nášho DSS radosť a úsmev.