» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Výstava obrazov v DSS – Zvolen

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Výstava obrazov v DSS – Zvolen

 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov
 • Výstava obrazov
  Výstava obrazov

V našom zariadení Domov sociálnych služieb pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím – Zvolen, sme zorganizovali výstavu obrazov vlastnej tvorby nášho kolegu p. Milana Hraška (výtvarník, maliar, grafik a ilustrátor), ktorá je prístupná návštevníkom nášho zariadenia od 25. septembra do 31. októbra 2017 v prízemných priestoroch zariadenia, kde sa tieto art diela skutočne vynímajú.  

Výstavu obrazov pod názvom „Ľudia okolo nás“ tvoria maľované portréty našich zdravotne postihnutých klientov očami p. Milana Hraška, ktorí sa nechali dobrovoľne zvečniť akvarelovými farbami. Obraz s portrétom každého klienta je umeleckým skvostom, ktorý o ňom vypovedá veľmi veľa.  

Autor nám na tejto výstave ponúka aj prezentáciu olejomaľby, prostredníctvom ktorej svojim priaznivcom približuje svoj pohľad na metamorfózy prírody stredného Slovenska. V jeho tvorbe prevládajú motívy Poľany a Nízkych Tatier.

Výstava organizovaná v našom zariadení je už v poradí niekoľkou samostatnou autorskou prezentáciou výtvarnej tvorby p. Milana Hraška. Výstava predkladá autorov ucelený náhľad na našich klientov, ich bežné radosti a starosti života a na krásy prírody stredného Slovenska.

 Autorka článku, pridala dňa: 25. septembra 2017 – Mgr. Jana Hiczérová