» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Voľnočasové aktivity našich klientov

AKTUALITY » Voľnočasové aktivity našich klientov

Pri realizácii voľnočasových aktivít našich klientov sa využívajú organizované činnosti zamerané na rozvoj zručností a schopností a neorganizované činnosti, ktoré sú podmienené individuálnymi subjektívnymi predstavami jednotlivých klientov. Cieľom aktivít je uspokojiť ich vlastné potreby, záujmy a ich vnútorný život.

Súčasťou voľnočasových aktivít našich klientov sú aj aktivizačné činnosti s prvkami arteterapie, biblioterapie, ergoterapie a vzdelávací program tréning pamäti. Skupinových aktivizačných činnosti sa veľmi radi zúčastňujú aj dvaja zrakovo postihnutí klienti, ktorí majú v skupine veľkú podporu.

Naši klienti vo svojom voľnom čase, či už individuálne alebo skupinovo vytvorili nádherné práce. Pohľad na ich výsledné dielo im priniesol okrem podpory svojich schopností a zručností, aj veľkú radosť a vlastné vnútorné uspokojenie.

Autor článku, vložil dňa: 21. mája 2021 – Mgr. Jana Hiczérová