» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Veselá Veľká noc v stredisku DSS Zvolen

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Veselá Veľká noc v stredisku DSS Zvolen

 • Veselá Veľká noc
  Veselá Veľká noc
 • Veselá Veľká noc
  Veselá Veľká noc
 • Veselá Veľká noc
  Veselá Veľká noc
 • Veselá Veľká noc
  Veselá Veľká noc

Pani zima sa síce trochu pozabudla a všetko prikryla bielou perinou, no čas je neúprosný a Veľká noc je tu. Veľká noc - Veľkonočné sviatky - Pascha je v kresťanstve najdôležitejší sviatok zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista a slávi sa prvú nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti. Veľkonočné obdobie je plné zvykov a obyčajov s prvkami predkresťanského pôvodu. Najznámejšie a najdôležitejšie symboly tohto obdobia sú vajíčka (plodnosť), zelené konáriky, oheň a voda (slúžili ako magicko-očistné prostriedky). V rámci ergoterapie a canisterapie naši klienti vyrobili krásne veľkonočné pohľadnice a spolu so sociálnymi pracovníkmi si vyzdobili interiér zariadenia. Nezabudli sme navštíviť s imobilnými klientmi tradičné Veľkonočné trhy (28.03.2013) v meste Zvolen.

Autor: Mgr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka Vložila, dňa: 02. apríla 2013 - Bc. Jana Hiczérová