» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vedomostná súťaž "Milionár"

AKTUALITY » Vedomostná súťaž "Milionár"

Piatkové dopoludnie sme strávili pri hľadaní odpovedí na 500 otázok z rôznych oblastí - športu, kultúry, zemepisu, spoločenského života...ktoré pripravila vedúca strediska, p. PhDr. Tímea Laššáková, PhD. Vedomosti si overovalo sedemnásť súťažiacich a tí, ktorí nechceli súťažiť, ich povzbudzovali ako diváci. Sily boli vyrovnané, "Milionár" bol napínavý do poslednej chvíle. Na prvom mieste sa umiestnil p. Ján Bafia s počtom 39 bodov, o druhé miesto sa delili: p. Ivan Šiagi, p. Ján Hrnčiar a p. Ján Kubík s počtom 37 bodov. Na treťom mieste bol p. Matúš Priadka s počtom bodov 36.

Ďakujeme p. Bafiovej zo spoločnosti Tesco, a.s. za sponzorské dary do súťaže.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 12.júna 2023