» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Uvoľňovanie, relax, rozvoj kreativity,...

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Uvoľňovanie, relax, rozvoj kreativity,...

Nie každý deň nám svieti slnko, ani nepadá dážď, ale každý deň je pre nás dôležitý. Preto si každý deň užívame aktivitami, ktoré nás bavia a napĺňajú. Venujeme sa im, či už individuálne na izbách alebo počas skupinových terapeutických stretnutí.

Jednou z našich pravidelných aktivít sú aj arteterapeutické aktivity, kde sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným. Sú prostriedkom na vyjadrenie našich vnútorných pocitov, cestou sebapoznania, sebavyjadrenia i sebarealizácie. 

Arteterapia obohacuje nielen toho kto tvorí, ale aj toho, kto ju vedie. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné pocity, myšlienky a predstavy. Ten, kto ju vedie poznáva a vníma svojich klientov a nachádza skryté zákutia v hĺbke ich duše. 

Niektorí radi kreslíme, ale všetci v skupine obľubujem relaxačnú techniku vyfarbovanie antistresových omaľovánok, ktoré podporujú našu jemnú motoriku, zrakové vnímanie, pozornosť, sústredenosť, rozvíja našu tvorivosť a kreativitu. Každý si volíme farby na základe svojho vnútorného prežívania. Pri týchto relaxačných cvičeniach sa uvoľníme, zrelaxujeme, odpočinieme si a zároveň nám to zlepšuje naše duševné zdravie. Popritom si púšťame relaxačnú, uvoľňovaciu hudbu a rozprávame sa o našej tvorbe.

Rozprávanie o dielach vyzdvihuje potreby komunikácie medzi účastníkmi, učí klientov sociálnej interakcii, vzájomnému porozumeniu a rešpektu. 

Autor článku, pridal dňa: 28. októbra 2020 – Mgr. Jana Hiczérová