» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Týždeň mozgu v stredisku DSS Zvolen

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Týždeň mozgu v stredisku DSS Zvolen

 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu
 • Týždeň mozgu
  Týždeň mozgu

V dňoch od 11.03.2013 do 17.03.2013 prebieha celoslovenská akcia „Týždeň mozgu“ organizovaná SLOVENSKOU ALZHEIMEROVOU SPOLOČNOSŤOU. V rámci Slovenska na rôznych miestach sa uskutočnia rôzne prednášky, besedy, tréningy pamäte, prezentácie, ktorých nosnou témou bude mozog a možnosti, ako si zachovať svoj mozog v kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. A aj my v stredisku DSS vo Zvolene sme sa 11.03.2013 zapojili do tejto akcie. Na canisterapii sme sa venovali vedomostným a kognitívnym aktivitám so zameraním na seniorov. Veľkou pomocou nám boli opäť naše canisterapeutické psy. Nesmieme zabúdať, že Alzheimerová choroba je progresívne ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému pomalému odumieraniu buniek v mozgu. Nemecký lekár Alojz Alzheimer ju prvýkrát identifikoval v roku 1907. U ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou dochádza postupne k zmene osobnosti a oslabovaniu pamäti, sú úzkostní, ľahšie sa unavia, rozrušia. Sú náchylnejší k depresiám, ťažko sa vyrovnávajú so zmenami. Najhoršie je neskoršie štádium tejto choroby kedy strácajú schopnosť koordinácie pohybov a vyžadujú si pomoc pri obliekaní, umývaní, konzumácii jedla, nespoznávajú svojich blízkych a priateľov, strácajú schopnosť samostatného pohybu a sú plne odkázaní na pomoc a starostlivosť druhej osoby. Vzhľadom na zákernosť tejto choroby sme radi, že sme aspoň malou kvapkou v stredisku DSS vo Zvolene sa dňa 11.03.2013 zapojili do tejto akcie. Na canisterapii sme sa venovali vedomostným a kognitívnym aktivitám so zameraním na seniorov. Veľkou pomocou nám boli opäť naše canisterapeutické psy a vedomie, že sme niečo užitočné urobili pre svoj mozog. Autor článku: Mgr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložila, dňa: 13. marca 2013 – Bc. Jana Hiczérová