» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Turnaj v stolnom tenise v stredisku DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Turnaj v stolnom tenise v stredisku DSS

 • Výhercovia stolného tenisu
  Výhercovia stolného tenisu
 • stolný tenis 1
  stolný tenis 1
 • stolný tenis 2
  stolný tenis 2
 • stolný tenis 3
  stolný tenis 3
 • stolný tenis 4
  stolný tenis 4
 • stolný tenis 5
  stolný tenis 5
 • stolný tenis 6
  stolný tenis 6
 • 1. miesto
  1. miesto
 • 2. miesto
  2. miesto
 • 3. miesto
  3. miesto

Stolný tenis, alebo „ping pong“ priniesli do Európy z Japonska Angličania v 80-tych rokoch 19. storočia ale jeho vznik siaha až do obdobia pred dvoma tisícročiami. Skutočným začiatkom stolného tenisu bol tenis, ktorý sa snažili jeho nadšenci počas zimných mesiacov preniesť do sálového priestoru na stôl. 

Stolný tenis (sieťová športová hra) patrí medzi jednu z najrýchlejších športových hier, ktorá učí rýchlemu odhadu hernej situácie, okamžitému riešeniu najvhodnejšou hernou činnosťou a vyžaduje rýchlosť reakcie, vysokú úroveň rýchlostných, koordinačných a rýchlostno-vytrvalostných schopností hráča.

Dňa 31. januára 2017 sa v našom stredisku konal „TURNAJ V STOLNOM TENISE“, ktorého sa zúčastnili naši zdravotne znevýhodnení klienti rôzneho druhu a rôznych vekových kategórií. Klienti sa na turnaj veľmi tešili, aby si medzi sebou zmerali sily, zašportovali si a zabavili sa. Počas turnaja boli odhodlaní, vytrvalí a prekonali aj svoje obmedzenia. Atmosféra počas turnaja bola príjemná, plná pohody, nadšenia a pozitívne naladených ľudí. Hráčov prišli povzbudzovať aj ostatní klienti a zamestnanci.

Pre prvých troch výhercov boli pripravené lákavé ceny, ktoré si z turnaja odniesol za prvé miesto p. Ján Krnáč, za druhé miesto p. Miroslav Gašpar a za tretie miesto Ing. Miroslav Bubanec. Výhercom srdečne gratulujeme.

Vložila, dňa: 01. februára 2017 – Mgr. Jana Hiczérová