» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Turnaj v stolnom tenise

AKTUALITY » Turnaj v stolnom tenise

  • turnaj v stolnom tenise
    turnaj v stolnom tenise
  • víťaz turnaja
    víťaz turnaja
  • ceny
    ceny

Naši klienti si dňa 22.04.2021 zmerali svoje sily v stolnom tenise. Súťažiacich počas napínavého turnaja povzbudzovali ich kamaráti, ktorí takto napomohli vytvoriť pravú športovú atmosféru.

Prvé miesto si vybojoval pán Ján Krajinčák, striebornú pozíciu získal pán Miroslav Ninaj, bronzová pozícia patrí pánovi Miroslavovi Gašparovi. Medzi dámami si najlepšie viedla pani Marcela Ondrigová. 

Autor článku: Mgr. Peter Dúbravský

Vložil dňa: 05. mája 2021 – Mgr. Jana Hiczérová