» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Turnaj v spoločenskej hre "Dáma"

AKTUALITY » Turnaj v spoločenskej hre "Dáma"

Dňa 14.4.2023 sa uskutočnil turnaj v spoločenskej hre "Dáma". Turnaja sa zúčastnilo 10 súťažiacich. Bol veľmi vyrovnaný a napínavý až do poslednej chvíle. Víťazom ale aj všetkým zúčastneným gratulujeme.

Autori článku: Mgr. Ivan Škriniar, Mgr. Eva Žaťková

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 17.apríla 2023