» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Tri zariadenia na lesnej pedagogike

AKTUALITY » Tri zariadenia na lesnej pedagogike

Dňa 19. augusta 2021 zavítali do strediska DSS-Symbia lesníci a pedagógovia z Národného lesníckeho centra a pripravili pre klientov zábavno-poučný program. Dopoludňajšieho programu sa okrem klientov z DSS-Symbia zúčastnili aj klienti zo strediska DSS, M. R. Štefánika a klienti z DDaDSS-Záhonok. Pripravených bolo niekoľko stanovíšť s rozličnými workshopmi. Okrem vedomostí z prírodovedy otestovali klienti aj svoje zmysly – od rozpoznávania rastlín a drevín pomocou hmatu, cez vôňu levandule pri výrobe voňavého vrecúška až po ochutnávku domáceho smrekového sirupu. Celkovú atmosféru dopĺňalo príjemné slnečné počasie a ľudský prístup pedagógov voči všetkým klientom. Po skončení programu odchádzali naši klienti s dobrou náladou a s malým suvenírom v podobe rastlinného medu.

Srdečne ďakujeme lesníkom a pedagógom z NRC za nádherný program, ktorého sa mohli naši klienti zúčastniť.

Autor článku – Mgr. Marián Petrík

Vložil, dňa: 24. augusta 2021 – Mgr. Jana Hiczérová