» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Sviatočný december v stredisku DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Sviatočný december v stredisku DSS

 • Paľko Gubáň
  Paľko Gubáň
 • SZŠ
  SZŠ
 • Špeciálna ZŠ
  Špeciálna ZŠ
 • Špeciálna ZŠ
  Špeciálna ZŠ
 • ZŠ sv. Dominika
  ZŠ sv. Dominika
 • Canisterapia
  Canisterapia

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti po celom svete s iskierkou v očiach ukladajú čižmičky do oblokov, ku vchodovým dverám a v napätí očakávajú, čo sa stane. Tešia sa na príchod sv. Mikuláša. Každoročne 6. decembra milý a dobrosrdečný starček sv. Mikuláš prichádza a nikdy nezabudne na deti, ale aj na dospelých.

Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia v stredisku DSS vo Zvolene je Mikulášsky večierok pre klientov zariadenia. Tento rok si klienti pripravili pre sv. Mikuláša rôzne básničky, vyrobili krásne ozdoby a pozdravy, pomáhali pri vianočnej výzdobe zariadenia a netrpezlivo očakávali jeho príchod. Konečne prišla túžobne očakávaná chvíľa a za jemného zvonenia zvončeka prišiel medzi klientov sv. Mikuláš s bohatou nádielkou darčekov, spoločnosť mu robil anjelik a „ušmudlaný“ čert. Po ich odchode sa začal večierok, ktorého sviatočnú atmosféru spríjemnil bohatý program, ktorý si pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene a gitarista Paľko Gubáň.

Predvianočný čas trvajúci štyri týždne nazývame advent. Táto nádherná atmosféra predvianočných dní nás obklopuje rok čo rok. Tešíme sa na niečo výnimočné, neopakovateľné, radostné. A práve to sa prihodilo v našom zariadení keď prišli žiaci Špeciálnej základnej školy a Základnej školy sv. Dominika Savia zo Zvolena so svojím bohatým programom plným pesničiek, spevu, tanca. Pred Štedrým dňom nás ešte prišiel potešiť a zaželať krásne Vianoce náš canisterapeut p. Miroslav Suja s našimi štvornohými kamarátmi: Clarkom, Sallym, Tedym a Tobym.

December bol v našom zariadení naozaj krásne sviatočný a v mene našich klientov sa chceme všetkým poďakovať, že nám priniesli radosť, šťastie, lásku a postarali sa o nádhernú atmosféru počas celého mesiaca. 

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

 

Vložila, dňa: 27.decembra 2016 – Mgr. Jana Hiczérová