» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Súťaž v kartovej hre „SEDMA“

AKTUALITY » Súťaž v kartovej hre „SEDMA“

 • súťaž
  súťaž
 • 1. miesto
  1. miesto
 • 2. miesto
  2. miesto
 • 3. miesto
  3. miesto
 • 4. miesto
  4. miesto

V piatok 11. júna sme pre našich klientov usporiadali súťaž v kartovej hre „SEDMA“. Najlepšie sa darilo pani Marcele Ondrigovej, ktorá si v tejto súťaži vybojovala prvé miesto. 

Pán Matúš Priadka obsadil druhé miesto, tretie miesto obsadil pán Miroslav Ninaj a štvrté miesto obsadila slečna Jaroslava Kováčová.

Okrem pekných cien si naši klienti odniesli radosť z hry a dobrú náladu.

Autor článku: Mgr. Peter Dúbravský

Vložil, dňa: 17. júna 2021 – Mgr. Jana Hiczérová