» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Súťaž "Milionár"

AKTUALITY » Súťaž "Milionár"

     7. septembra 2023 mali naši klienti možnosť preveriť si svoje vedomosti v súťaži "Milionár", ktorá je už piaty rok pravidelnou súčasťou kultúrnych udalostí v DSS. Súťažiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí kultúry, športu, jazykovedy, spoločenského života. Odmenou bol dobrý pocit z účasti aj malé sponzorské dary. Výhercom sa stal p. Ján Kubík, na druhom mieste sa umiestnil p. Zdenko Ivan a na treťom p. Ján Hrnčiar. Všetkým zúčastneným blahoželáme.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková - 7. septembra 2023