» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Stavanie mája v DSS M. R. Štefánika vo Zvolene

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Stavanie mája v DSS M. R. Štefánika vo Zvolene

 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája
 • Stavanie mája
  Stavanie mája

Stavanie májov má korene v dávnej minulosti. Korene tejto tradície siahajú až do obdobia antiky. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov. V súčasnosti sa máje stavajú pred domy, v ktorých je dievča súce na vydaj.V Domove sociálnych služieb M.R.Štefánika vo Zvolene sme si dňa 30.apríla postavili prekrásny máj. Možno sa to zdá zvláštne, že sme si postavili máj práve v Domove sociálnych služieb, ale aj u nás máme niekoľko slobodných klientiek. Pozvanie medzi nás prijal viceprimátor mesta Zvolen a zároveň poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Juraj Družbacký. Pozvanie tiež prijala pani riaditeľka DD a DSS Zvolen – Záhonok PhDr. Mária Machayová a klienti DD a DSS na Záhonku a klienti strediska DSS Symbia. Do taktu nám hral hudobník pán Strmeň. O občerstvenie sa nám postarali zamestnanci DD a DSS na Záhonku. Nasýtený dobrým jedlom a spokojní sme si veselo zanôtili s pánom harmonikárom, ktorý vytváral príjemnú atmosféru a všade navôkol rozdával dobrú náladu. Niektorí, tí šikovnejší si aj zakrepčili do rytmu a všetci sme sa cítili úžasne. Klienti zo stredísk sa spoločne stretli v družnom rozhovore, podebatovali medzi sebou o svojich radostiach a starostiach a svoje oči potešili pohľadom na postavený máj. Slniečko na nás svietilo až do odchodu a na záver sme spoločne skonštatovali, že tento deň stál za to. Zostáva nám len dúfať, že aj v nasledujúcich rokoch sa tento zvyk zachová a bude sa prenášať na ďalšie generácie. Autor: PhDr. Tímea Laššáková, vedúca zariadenia M.R.Štefánika vo Zvolene

Vložila, dňa: 21. mája 2013 - Mgr. Jana Hiczérová