» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Športový deň v DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Športový deň v DSS

 • 1. miesto
  1. miesto
 • 2. miesto
  2. miesto
 • 3. miesto
  3. miesto
 • 4. miesto
  4. miesto
 • Ceny pre výhercov
  Ceny pre výhercov

Dňa 10. septembra 2020 sme v doobedňajších hodinách strávili krásne spoločné slnečné chvíle na čerstvom vzduchu, počas ktorých sme sa dobre zabavili.

Pre našich zdravotne postihnutých klientov sme zorganizovali športový deň, ktorý prebiehal v záhrade zariadenia. Pripravili sme pre nich bohatý program plný atraktívnych a zábavných športových disciplín.

Na športové preteky sa prihlásilo 12 klientov. Klienti mali možnosť porovnať si svoje športové výkony v disciplínach, ako napríklad šípky na terč, hod loptičkou do koša, hod kockou, hod loptou do bránky, kolky, tenis do koša, hádzanie a chytanie loptičky a vedomostné otázky zo športu.

Víťazom sa stal Ján Hanes, druhé miesto získal Marian Kováč, na treťom mieste skončil Matúš Priadka a štvrtým výhercom bol Ján Krajinčák. Napokon zvíťazili všetci súťažiaci klienti lebo „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, zabaviť sa, zlepšiť si kondičku, zažiť pocit spolupatričnosti a zadosťučinenia pri športovom úspechu.

Ceny našim výhercom a súťažiacim odovzdala naša pani vedúca PhDr. Tímea Laššáková, PhD.

Za výherné ceny pre našich zdravotne postihnutých klientov vyjadrujeme VEĽKÉ ĎAKUJEM našim sponzorom – Ing. Vladimír Maňka, lekáreň u Spasiteľa, lekáreň Vaše zdravie, Janapharm, s.r.o., Depend.

Zábavno-športový deň sme zavŕšili chutným obedom. 

Autor článku, pridal dňa: 10. septembra 2020 – Mgr. Jana Hiczérová