» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Športové dopoludnie

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2023 » Športové dopoludnie

     Športový deň sa konal v záhrade DSS, zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich. Prebiehal samozrejme v duchu "fair play" a v duchu súťažnom. Súťažili sme v rôznych disciplínach, bez rozdielu veku a zdravotného znevýhodnenia - v šípkach, v kolkoch, v hode loptičky do koša, v triafaní loptičky na bránku, v hode kockou... Víťazmi sa stali všetci zúčastnení, pretože práve oni svojimi výkonmi prispeli k tomu, že tento deň prebiehal v pozitívnej a príjemnej atmosfére. Súťažiacim aj tým, čo ich prišli povzbudiť - srdečná vďaka.

Autor článku: Mgr. Ivan Škriniar

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 7. júla 2023