» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Slavonic Duo opäť v DSS - Zvolen

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Slavonic Duo opäť v DSS - Zvolen

  • Slavonic Duo
    Slavonic Duo
  • Slavonic Duo
    Slavonic Duo

V stredu 14. augusta 2019 naši prijímatelia sociálnej služby strávili príjemné hudobné popoludnie v spoločnosti popredných umelcov slovenskej hudobnej scény Slavonic Duo.

Hudobní pedagógovia, husľový virtuóz Mgr. Art. Andrej Baran, ArtD. a sólový gitarista doc. Mgr. Art. Adam Marec, ArtD. zahrali skladby klasickej hudby – talianskeho husľového virtuóza N. Paganiniho, ktorý je považovaný za jedného z najlepších huslistov, ktorý kedy žil. Odznela aj skladba Ave Maria, židovké piesne typické pre sviatok chanuka, ktoré sú obdobou vianočných kolied. Nechýbala ani skladba argentínskeho tanga, ktoré sa zrodilo v slumoch a biednych uličiek Argentíny a mnohé ďalšie nádherné skladby.

Klienti počas vystúpenia mali možnosť nielen si vypočuť krásne hudobné skladby, ale sa o nich dozvedieť aj niečo viac. Atmosféra, ktorú vyvolali v našom zariadení hudobníci Slavonic Duo bola úžasná.

Ďakujeme hudobným pedagógom, husľovému virtuózovi Mgr. Art. Andrejovi Baranovi, Art.D. a sólovému gitaristovi doc. Mgr. Art. Adamovi Marcovi, Art.D. za nezabudnuteľné pocity a hudobný zážitok, ktorý v nás zanechali a tešíme sa na ich ďalšie skvelé vystúpenie v našom zariadení.

Autor článku, pridal dňa: 15. augusta 2019 – Mgr. Jana Hiczérová