» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Relax na čerstvom vzduchu

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Relax na čerstvom vzduchu

Letné chvíle si klienti strediska DSS Zvolen spríjemňujú pobytom na čerstvom vzduchu v záhradke. Popri príjemnom posedení pri letných lúčoch klienti spolu pospomínajú na svoj život, poniektorí si čas vyplnia ručnými prácami alebo peknou pesničkou. Zároveň sa utužuje kolektívny duch  a solidarita medzi klientmi.

Autor článku: Mgr. Peter Dúbravský

Vložil, dňa: 27.07.2020 - Mgr. Jana Hiczérová