» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v DSS

Každý sviatok má svoje čaro a zvláštnu moc a nesie zo sebou určité posolstvo. Práve máme adventné obdobie a pomaličky prichádzajú najkrajšie a najočakávanejšie sviatky v roku a tými sú práve Vianoce, ktoré očaria nielen deti ale aj dospelých. Vianočné posolstvo má svoju hĺbku a dáva nášmu životu zmysel. Je to oveľa viac než ligotavé zlaté pozlátko.

V tento predvianočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek dospelosti a vyššiemu veku v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na toto čarovné obdobie, ktoré by malo zostať v našich srdciach čo najdlhšie. Aj my v našom zariadení si každoročne oživujeme predvianočné a vianočné tradície.

K adventnému obdobiu v našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene neodmysliteľne patrí výzdoba zariadenia, adventné vence, rozsvietenie vianočného stromčeka, vystúpenia detí a mládeže a samozrejme túžobné očakávanie príchodu Mikuláša a jeho pomocníkov anjela a čerta, ktorí sú typickým znakom prvého veľkého adventného sviatku sv. Mikuláša.   

Dňa 06. decembra 2018 sme s našimi klientmi strávili príjemné Mikulášske popoludnie v spoločnosti študentov SZŠ zo Zvolena, ktorí si pre nás pripravili krásny program pod vedením zástupkyne riaditeľa Mgr. Jany Kopčanovej. Do programu sa zapojili aj naši klienti, ktorí zarecitovali mikulášske básne, ktorými uviedli príchod Mikuláša, čerta a anjela s mikulášskou nádielkou.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe a príprave Mikulášskeho posedenia, študentom SZŠ zo Zvolena, ktorí si pre nás pripravili krásny program pod vedením zástupkyne riaditeľa Mgr. Jane Kopčanovej a venovali nám svoj čas a samozrejme našim odvážnym klientom, ktorí vystúpili s mikulášskymi básňami. Vďaka tomuto pestrému programu sme naplno precítili krásnu predvianočnú atmosféru, ktorá vniesla do našich sŕdc pohodu, radosť a dobrú náladu.  

Autor článku, vložil dňa: 07. decembra 2018 – Mgr. Jana Hiczérová