» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Predvianočná beseda a vystúpenie klientov DSS-Zvolen

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Predvianočná beseda a vystúpenie klientov DSS-Zvolen

  • naši učinkujúci
    naši učinkujúci
  • Štrkáčová Renata
    Štrkáčová Renata
  • vianočný pozdrav
    vianočný pozdrav

V mesiaci december nás čaká najkrajšie obdobie z celého roka a tým sú práve Vianoce. Postupným príchodom tohto najkrajšieho sviatku v roku nepochybne symbolizuje adventné obdobie, čas oddychu a príprav na samotné vianočné sviatky. K tomuto obdobiu sa viaže množstvo rôznych zvykov a tradícií. Možno povedať, že čo kraj, to iný zvyk a tradícia.

V minulosti sa k adventnému obdobiu viazali rôzne čary a magické úkony, prostredníctvom ktorých si ľudia chceli zabezpečiť zdravie, lásku ale aj bohatstvo. Verili, že práve toto obdobie je vhodným časom, kedy môžu urobiť niečo na uľahčenie svojho ťažkého života. Preto vykonávali mnoho obradov, dodržiavali zvyky a tradície, vďaka ktorým sa vždy niečo dialo a v rodinách bolo oveľa viac zábavy a vzrušenia. Vďaka tomu sa nám zachovali nádherné zvyky, a niektoré pretrvávajú dokonca až dodnes. Preto si aj my v našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene každoročne osviežujeme spomienky našich predkov a robíme si naše sviatky krajšími a pestrejšími.

Dňa 17. decembra 2018 sme si v tento krásny predvianočný čas spoločne zaspomínali na zvyky, tradície a obrady Vianoc a predvianočný čas. Prišla nám o tom porozprávať pracovníčka Krajskej knižnice vo Zvolene Mgr. Zuzana Macková. Našu spoločnú predvianočnú besedu uviedli naši klienti DSS svojim krásnym vianočným vystúpením. Hneď na úvod vystúpil Kristián Šimčík s piesňou „Najkrajšie Vianoce“, Bc. Miroslava Galková zarecitovala báseň „Advent“ a Renáta Štrkáčová báseň „Zvončeky.“ Pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena Mgr. Zuzana Macková si pre nás pripravila nielen zaujímavú besedu spojenú s prezentáciou „O zvykoch, tradíciách, obradoch a symboloch Vianoc na Slovensku a v zahraničí“ ale mala pre nás aj prekvapenie, ktorým nás milo potešila. Zahrala nám na píšťalke vianočné koledy. Na záver našej pestrej besedy vystúpili opäť naši klienti DSS so svojim programom. Klientky Marcela Ondrigová a Iveta Žajdlíková nám zarecitovali básne „Vianoce“, Bc. Miroslava Galková a Marcela Ondrigová nám zapriali „Vianočné blahoželanie“ a naše spoločné predvianočné stretnutie ukončili naši klienti DSS Kristián Šimčík, Bc. Miroslava Galková, Iveta Žajdlíková, Marcela Ondrigová, Renáta Štrkáčová a Iveta Mrázová piesňou „Každý deň budú vraj Vianoce.“ Mgr. Zuzana Macková nás obdarila sladkým pokušením a mi sme jej na oplátku poďakovali výrobkami našich klientov DSS.

Ďakujeme našej kolegyni, priateľke Mgr. Zuzane Mackovej za príjemne strávené chvíle na predvianočnej besede a našim šikovným a odvážnym klientom DSS za ich krásny a pestrý program. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné akcie.

 Autor článku, vložil dňa: 18. decembra 2018 – Mgr. Jana Hiczérová