» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Prednáška s inšpektorom prevencie kriminality

AKTUALITY » Prednáška s inšpektorom prevencie kriminality

 • inšp. Jozef Michalík
  inšp. Jozef Michalík
 • prednáška
  prednáška
 • prednáška
  prednáška
 • prednáška
  prednáška
 • prednáška
  prednáška
 • prednáška
  prednáška

Dňa 09. septembra 2021 sa v našom zariadení Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene uskutočnila prednáška s názvom „Podvody páchané na zdravotne postihnutých dospelých a senioroch a prevencia nežiadúcich javov“ pod vedením koordinátora prevencie kriminality inšpektora Jozefa Michalíka z Mestskej polície vo Zvolene.

Mimoriadne nás teší, že naša dlhodobá dobrá vzájomná spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene aj naďalej trvá. Cieľom našich stretnutí je realizovať preventívne programy aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytnú zdravotne postihnutým ľuďom dôležité informácie, rady a odporúčania pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti.

Inšpektor Jozef Michalík v oblasti prevencie podvodov ponúkol našim klientom niekoľko užitočných rád na zvýšenie ich bezpečnosti, vysvetlil im ako prispieť k vlastnej bezpečnosti na ulici, v obchodných centrách, po telefonickom rozhovore s cudzími ľuďmi, na koho sa majú obrátiť o pomoc a mnohé ďalšie cenné rady, ako aj poskytnutie dôležitých telefónnych čísiel. Zameral pozornosť aj na oblasť prevencie nežiadúcich javov, ako je žobranie a požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti, čím sa ľudia dopúšťajú porušovania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen a hrozí im bloková pokuta. Vysvetlil im negatívny vplyv na spoločnosť v dôsledku nevhodného správania na verejnosti.

Srdečne ďakujeme inšp. Jozefovi Michalíkovi za príjemnú spoločnosť a za hodnotné informácie a rady.

Autor článku, vložil dňa: 09. septembra 2021 – Mgr. Jana Hiczérová