» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Prednáška na tému "Zaujímavosti o knihách"

Aktuality » Prednáška na tému "Zaujímavosti o knihách"

  • Zaujímavosti o knihách
    Zaujímavosti o knihách
  • Zaujímavosti o knihách
    Zaujímavosti o knihách
  • Zaujímavosti o knihách
    Zaujímavosti o knihách

V pondelok 23.apríla 2018  navštívila naše zariadenie Mgr. Macková z Krajskej knižnice vo Zvolene, ktorá sa predstavila našim klientom Domova sociálnych služieb vo Zvolene s prednáškou na tému „Zaujímavosti o knihách“.

Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a za veľmi zaujímavú, obohacujúcu a zároveň podnetnú besedu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!

 

Autor:  PhDr. Tímea Laššáková PhD.

Vložila dňa: 02. júla 2018 – Mgr. Jana Hiczérová