» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Prednáška „Ako sa nestať obeťou trestných činov“

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Prednáška „Ako sa nestať obeťou trestných činov“

  • Mgr. Cibuľová Monika
    Mgr. Cibuľová Monika

V rámci Národného projektu „zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb vo Zvolene, dňa 08. marca 2019 zavítala koordinátorka  na regionálnej úrovni v Banskej Bystrici Mgr. Monika Cibuľová.

Vzhľadom k tomu, že desiatky a možno až stovky seniorov prídu každoročne o svoje celoživotné úspory, pretože sa nechajú nachytať vymysleným a často veľmi emotívnym príbehom šikovných podvodníkov, Parasport24 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a ďalšími partnermi pripravil projekt „zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ ktorý prináša desať základných pravidiel, ktorými by sa mal v každodennom živote riadiť každý senior. Tento projekt a jeho desať základných pravidiel má ochrániť dôchodcov a prekaziť plány podvodníkom, klamárom a zlodejom.

Koordinátorka  Mgr. Monika Cibuľová našim prijímateľom sociálnej služby porozprávala o tých najčastejších trikoch a praktikách páchaných na starších občanoch, o desiatich základných pravidlách, aby vedeli ako majú postupovať v prípade, že ich navštívia alebo im zavolajú podvodníci so svojim vymysleným príbehom. Na desať základných pravidiel nadväzuje aj desať tematických videí, ktoré poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov a klamárov. Koordinátorka nám premietla dva životné príbehy – falošné peniaze a príbuzný v nemocnici, aby mali naši prijímatelia sociálnej služby predstavu, aké najčastejšie triky používajú a páchajú na starších občanoch skúsení podvodníci, klamári a zlodeji a aby vedeli načo si majú dávať pozor. Do diskusie sa zapojili aj naši prijímatelia sociálnej služby, ktorí porozprávali svoje osobné skúsenosti s podvodníkmi, klamármi a zlodejmi.

Ďakujeme koordinátorke na regionálnej úrovni z Banskej Bystrice Mgr. Monike Cibuľovej za hodnotné informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Autor článku, vložil dňa: 11. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová