» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Prednáška – Oplatí sa žiť zdravo?

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Prednáška – Oplatí sa žiť zdravo?

  • Mgr. Iveta Gondášová
    Mgr. Iveta Gondášová

Žijeme v dobe, kedy sa s pojmami „zdravie a zdravý životný štýl“ stretávame pomerne často. Žiť zdravo je dnes moderné a je to veľmi často rozoberaná téma. Pod týmito pojmami si každý človek predstaví niečo iné. Zásad zdravého životného štýlu je naozaj veľa. Na to, aby sme nielen vyzerali a hlavne sa cítili vo forme, šťastne a zdravo, je potrebné dodržiavať oveľa viac pravidiel.

Dňa 27. marca 2019 do nášho zariadenia Domov sociálnych služieb zavítala Mgr. Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorá si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravila prednášku na tému – „Oplatí sa žiť zdravo?“

Naši prijímatelia sociálnej služby, ktorí sa chceli na túto tému dozvedieť niečo viac sa spoločne zišli v spoločenskej miestnosti, kde sa dozvedeli –

-          čo je zdravie,

-          čo je zdravý životný štýl,

-          čo sú závislosti a aký majú vplyv na náš organizmus,

-          čo je stres,

-          čo je šťastie,

-          ako si upevniť zdravie a predísť rôznym chorobám – napr. depresia, vírusové hepatitídy,...

-          čo je Alzheimerova demencia a tréning pamäti,...

O tom všetkom vrelo diskutovali naši prijímatelia sociálnej služby s Mgr. Ivetou Gondášovou, ktorí mali k dispozícii aj propagačné letáky k danej téme, ktoré si mohli zobrať a podrobnejšie preštudovať.

Autor článku, vložil, dňa: 27. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová