» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Práca s PC a internetom

Aktivizačné činnosti » Práca s PC a internetom

 • Práca s PC a internetom
  Práca s PC a internetom
 • PC a internet
  PC a internet
 • PC a internet
  PC a internet
 • PC a internet
  PC a internet
 • PC a internet
  PC a internet
 • PC a internet
  PC a internet
 • PC a internet
  PC a internet

Počítač a internet sú súčasťou dnešnej doby, a niektorí si bez neho nevedia predstaviť svoj život. Je však ešte dosť ľudí, ktorí vo svojom živote nemali možnosť oboznámiť sa s počítačovými technológiami, vyskúšať si ich a využiť ich pre svoj prospech, záujmy alebo len tak pre zábavu. Celosvetová sieť je otvorená všetkým ľuďom, aj tým, ktorí nevyrastali pri počítači.  

Snahou nášho zariadenia pre našim zdravotne postihnutým klientom je kvalitnejší život s minimálnymi obmedzeniami, postupná príprava integrácie so spoločnosti,  eliminácia bariér medzi klientmi a ich blízkymi, ... preto pre nich bola vybudovaná terapeuticko-internetová miestnosť. Na zakúpenie základnej zostavy PC, farebnej tlačiarne, web kamery a laminátora boli použité finančné prostriedky z projektov.

Naši zdravotne postihnutí klienti majú v terapeuticko-internetovej miestnosti pod vedením sociálneho pracovníka p. Dušana Šebiana možnosť oboznámiť sa s prácou s PC a internetom. Naučia sa základy práce s PC, ako pracovať s internetom (písanie, sťahovanie obrázkov, ukladanie a prezeranie fotografií, vytvorenie e-mail adresy, posielanie e-mailov, vyhľadávanie priateľov a komunikovanie s priateľmi, rodinou,... prostredníctvom internetu). Práca s PC a internetom je pre klientov veľmi prínosná, pretože im zabezpečuje ich sebarealizáciu, odbúravanie bariér, začleňovanie do komunity a neobmedzený prístup k informáciám. 

Naši klienti sa práci s PC a internetom venujú aj na svojich izbách.